ENGLISH 中文
位置 >  首页 >  招生招聘 > 
天津市实验中学2016年公开招聘入围面试的人员名单及日程安排
发布时间:2015-12-26 16:10:15    浏览:2177 

        按照《天津市实验中学2016年公开招聘方案》要求,根据1225日笔试成绩,确定各岗位面试人员。现将进入面试阶的人员名单公布如下:

岗位名称              准考证号         姓名       

国际课程中文教师      ZW10          杨国艳

国际课程中文教师      ZW01          尹宗硕

国际课程中文教师      ZW05          石晓琳

国际课程中文教师      ZW07          李婷

化学实验员            HX29           郭颖                                            

化学实验员            HX04          王优优                                                 

化学实验员            HX20          刘潘潘                                         

物理教师              WL13          吕倩雯                                 

物理教师              WL15          马慧艳                                                 

物理教师              WL06           刘欣

物理教师              WL08           帖磊

    请以上人员携带本人身份证,于20151231日(本周四)到我校逸夫楼生物实验室准时参加面试,各岗位面试抽签时间如下:

岗位名称             面试抽签时间

国际课程中文教师      8:20

化学实验员            9:20

物理教师              10:00

请各学科面试考生务必提前到达面试地点,进行备考抽签。

 

 

 

                                                                                                                                                      天津市实验中学

                                                                                                                                                     20151228